Porównanie akcji i obligacji

Akcje i obligacje najczęściej interesują te osoby, które planują zarobić prowadząc inwestycje. W dzisiejszych czasach można sporo zyskać dzięki obligacjom i inwestowaniu w akcje. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie, trzeba pamiętać o tym, że konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat samych obligacji oraz akcji. W dzisiejszych czasach nie będzie żadnych trudności, by uzyskać wiedzę na ten temat. Przydatne informacje można uzyskać bowiem na podstawie fachowych stron internetowych. Poza tym w księgarniach znajdziemy sporo podręczników dotyczących inwestowania.

Obligacja to papier wartościowy, w którym tzw. emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec obligatariusza. W dokumencie tym emitent zobowiązuje się do tego, aby spełnić określone świadczenia względem obligatariusza. Obligacje to papiery wartościowe masowego obrotu. Występują zatem w seriach. Obligacje, w przeciwieństwie do akcji, nie pozwalają posiadaczowi na to by mieć jakieś uprawnienia względem emitenta (np. współwłasność, dywidenda czy uczestnictwo w walnych zgromadzeniach). Obligacje mogą być również emitowane przez skarb państwa i różnego rodzaju korporacje (wtedy można je dopuszczać także do obrotu giełdowego. Często obligacje są emitowane przez gminy albo miasto (obligacje komunalne czyli obligacje municypalne).

Jeżeli chodzi zaś o akcje, to jest to taki rodzaj papierów wartościowych, dzięki którym akcjonariusz (właściciel akcji) staje się współwłaścicielem spółki akcyjnej. Od ilości posiadanych akcji zależy to czy udział konkretnego akcjonariusza będzie miał znaczenie, np. podczas walnych zgromadzeń. Gdy zostaną spełnione konkretne, określone warunki to akcje spółki akcyjnej mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych.