Narodowy fundusz inwestycyjny – definicja, notowania

Narodowy Fundusz Inwestycyjny to tak zwany fundusz inwestycyjny typu zamkniętego. To spółka, którą powołał Skarb Państwa jako element Programu Powszechnej Prywatyzacji. W skład ów programu wchodzą akcje z przedsiębiorstw państwowych, które uległy prywatyzacji.

Podstawowym Celem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego (cel ten jest zapisany w ustawie o NFI i o prywatyzacji) jest to, by pomnażać majątek, przede wszystkim przez powiększanie wartości akcji spółek, gdzie fundusze występują jako akcjonariusze. NFI to nic innego jak sposób na to, by przeprowadzić szybką oraz bardzo efektywną restrukturyzację dużej liczby przedsiębiorstw, która jest połączona z udostępnieniem części majątku narodowego dla obywateli. Narodowy Fundusz Inwestycyjny to szansa dla przedsiębiorstw na nowe źródła kapitału, nowe technologie czy korzystanie z nowoczesnych metod organizacji pracy i zarządzania.

Czy warto inwestować w Narodowe Fundusze Inwestycyjne? Fundusze te są wciąż obecne na rynku. To całkowicie prywatne przedsięwzięcia, która bardzo często porównuje się do niewielkich firm, które posiadają strukturę holdingową. W Narodowych Funduszach Inwestycyjnych nie ma już udziału Skarb Państwa. Wiele osób ma jednak z NFI bardzo negatywne skojarzenia. Specjaliści twierdzą, że skojarzenia te są często słuszne. Między innymi dzieje się tak dlatego, że w 1995 roku Narodowym Funduszom Inwestycyjnym powierzono miliard złotych. Za około dziesięć lat warte były już znacznie mniej. A to dowód na to, że nie dały rady pomnożyć swojego majątku.